DIRECT METHOD FOR ENGLISH

Unikátní řešení pro

… učíme tak, aby Vás to bavilo!

Naši partneři

Metoda

Cílem přímé metody je výuka dovednosti komunikovat v cizím jazyce tím, že se sníží používání mateřského jazyka na minimum. Student se učí používat nová slova, jazykové vazby a gramatiku automaticky, bez zdlouhavého přemýšlení a připravování si vět v hlavě. Připravuje se tím tak na reálný život, kdy by  měl být schopen pružně komunikovat s kýmkoli a o čemkoli. 

Efektivita

Nejlepší metodou, jak se naučit cizímu jazyku je prostě jím mluvit. Posluchači se aktivně účastní výuky, odpovídají na otázky učitele celými větami tak, aby se prodloužila doba mluvení, a aby si procvičili co nejvíce slovíček, jazykových vazeb a gramatických tvarů.

Praxe

Přímá metoda klade velký důraz na praxi a používání mluveného jazyka – poslouchání a mluvení. Více jak 80% lekce tvoří ústní práce s lektorem, jejímž obsahem je kontrolovaný dialog. Tímto způsobem je nová látka procvičována nejen v praxi, ale také ve správném kontextu.

Studujte s námi!

Učte se rychleji, nejlepší metodou pro výuku angličtiny!

Jedinečná vlastnost naší metody

Proč přímá metoda?

Jsme přesvědčeni, že neexistuje účinnější metoda učení než metoda přímá. Ta vám umožňuje osvojení si čtyř jazykových dovedností: poslechu, mluvení, čtení a psaní. Postupujete stejně jako když jste se učili svůj rodný jazyk! Nejdříve pomalu opakujete slova, tvoříte krátké věty a jak nabíráte na jistotě a zkušenosti, tvoříte věty delší a delší až z toho vznikají krásné jazykové celky. Zařazováno je pochopitelně následně i čtení a poté i psaní. A jako bonus je tu pro vás podpora v podobě online platformy, která vám umožňuje to vše ještě jednou zažít!

Přímá metoda

Unikátní řešení pro výuku cizích jazyků na celém světě s použitím přímé metody.

Efektivní přístup

Rychlý a efektivní přístup k učení se jazyka a umožňuje každému dosáhnout velmi dobrých výsledků.

Přirozená komunikace

Přirozeně reagovat - to je to, co chceme všichni umět. Vyžaduje to ale dril a neustálé opakování. Jen to nás činí mistrem.

Reference od našich studentů skupinových i individuálních kurzů.

Stovky spokojených klientů.

0
5/5
1,394 Hodnocení
Recense našich studentů
„Přípravný kurz byl pro mě velmi užitečný a pomohl mi připravit se na zkoušku hlavně v oblasti Use of English. Zkouška samotná byla těžší než jsem čekala. Po absolvování kurzu se cítím více sebejistá s používáním angličtiny.“
5/5
Michaela, 17 let
“Metoda DIRECT mi pomohla v procvičování a lepším „zažití“ slov přímo ve větách. Výhodou této metody je časté a přitom nenásilné procvičování gramatiky a slovíček.„
5/5
Pavel, 27 let
“Kurzy angličtiny vyučované metodou DIRECT mi rozšířily slovní zásobu, zlepšily mé poslechové dovednosti motivovaly mne k dalšímu studiu.”
5/5
Martin, 32 let
"Metoda DIRECT mi pomohla zbavit se strachu a nejistoty při komunikaci v angličtině. Naučila mě ihned reagovat."
Jaroslav, 35 let
5/5