Kurzy

Hlavním prvkem je simulování cizojazyčného prostředí, ve kterém jsou studenti nuceni mluvit až 6x častěji než při tradičních metodách. Z toho důvodu jsou vytvářeny menší skupinky, aby měl každý dostatečný prostor projevit se. Výsledkem je odbourání strachu z mluvení, získání potřebného sebevědomí a mnohem lepší porozumění mluvenému cizímu jazyku.

Seznam našich kurzů

Oblíbené kurzy

Systém výuky poskytujeme v ucelených učebních materiálech pro studenty. Díky tomu můžeme nabízet a realizovat kurzy, které mají vysokou efektivitu a jsou zaměřené na aktivní stránku cizího jazyka – komunikaci. Metoda je založená na řízené konverzaci – lektor usměrňuje a vede celou hodinu v dynamickém tempu, aby se student 100% soustředil na cizí jazyk. Celý proces je simulací přirozeného anglicky hovořícího prostředí, přičemž mateřský jazyk studenta se prakticky nevyužívá.