Direct Kids 3

0
přízvuky

0
cvičení

0
definic

0
nových slov

Výuka a metoda

Učíme jak začátečníky, tak pokročilé a také přípravné kurzy pro Cambridge zkoušky FCE a CAE. Potřebuješ zlepšit svou úroveň a složit zkoušku? Neváhej a připrav se na to s námi.

Na našich jazykových kurzech angličtiny  komunikuješ již od první hodiny. Jsou vedeny perfektně vyškolenými lektory, kteří dají hodinám tu správnou  atmosféru a tempo. Používáme licencovaný systém výuky Direct Method for English, díky čemuž se naučíš cizí  jazyk rychleji a jednodušeji.

Systém výuky poskytujeme v ucelených učebních materiálech pro studenty. Díky tomu můžeme nabízet a realizovat kurzy, které mají vysokou efektivitu a jsou zaměřené na aktivní stránku cizího jazyka – komunikaci. Metoda je založená na řízené konverzaci – lektor usměrňuje a vede celou hodinu v dynamickém tempu, aby se student 100% soustředil na cizí jazyk. Celý proces je simulací přirozeného anglicky hovořícího prostředí, přičemž mateřský jazyk studenta se prakticky nevyužívá.

Pro výuku se používají profesionálně sestavené učebnice pro lektory i studenty. Obsahují aktuální slovní zásobu a jednoduše vysvětlenou gramatiku. Tyto učebnice vznikly na základě spolupráce expertů i lektorů a mají velmi praktický a uživatelsky příjemný design.

Nejdůležitější věcí v našich materiálech je oddanost praktickému využití cizího jazyka. Učíme studenty hovořit cizím jazykem a zvýšenou pozornost věnujeme mluvení a porozumění, tedy tomu, co je při studiu cizího jazyka nejdůležitější