Dotazy

Ptát se můžete na metodu Direct, způsob výuky, volná místa v kurzu, ale také na možnost složit si zkoušku Cambridge English.

Dotazy a Odpovědi

Pokud nenalezneš odpověď níže na svůj dotaz,  můžeš nám jej také položit pomocí dotazníku.

Většina našich kurzů je založena na přímé metodě, což je rychlý a efektivní přístup k učení se jazyka a umožňuje každému dosáhnout velmi dobrých výsledků.

Díky přímé metodě zvládneš všechny čtyři dovednosti: poslech, mluvení, čtení i psaní. Přímou metodou si procvičíš přirozený způsob komunikace.

  • dynamika – budeš maximálně soustředěný na výuku
  • komunikativnost – mluvíš víc než lektor
  • praktičnost – učíš se fráze do běžného života
  • efektivita – dosahuješ reálných výsledků v krátkém čase
  • profesionalita – jsi průběžně informován o plánu výuky
  • zábava – užíváš si hodiny plné srandy a pohody

Psaní diktátů a nácvik poslechu jsou proto jen doplňkové aktivity.

Důkazem funkčnosti této metody je až 99% úspěšnost studentů při Cambridgských testech (FCE a PET).

Používáme profesionálně sestavené učebnice, které obsahují aktuální slovní zásobu, jednoduše vysvětlenou gramatiku a fonetickou transkripci slovíček. Vznikly na základě spolupráce expertů i lektorů z oblasti výuky cizích jazyků a mají velmi praktický intuitivní design.  

Naše učebnice se přizpůsobují požadavkům nové doby, proto byla dřívější CD nahrazena QR kódy, díky nimž si můžete angličtinu procvičovat prakticky kdekoli.                                                            

Součástí metody Direct je také vzdělávací online zóna, která je pro studenty zdarma. Studenti si zde mohou procvičit svoje vědomosti interaktivní formou.

Na Mladoboleslavsku jsme jedinou a výhradní školou, jež může na základě exkluzivní licenční smlouvy používat metodu DIRECT.

DME je metoda, která je sestavená pro výuku cizích jazyků. Je vhodná pro všechny jazykové úrovně, od začátečníků až po pokročilé. Začátečníkům zajišťuje řízenou komunikaci tak, aby se naučil správně používat slovosled, ustálené fráze a spojení. Pokročilým dává pak možnost být ve svých odpovědích kreativní, jelikož již dosahují určitých znalostí a ty je mohou vést k plnému rozvinutí konverzace.

Internetová platforma (Online learning platform) je doplňkový internetový vyučovací program pro kurzy anglického jazyka vedené DME. Obsahuje cvičení odpovídajících lekcí, které studenti na hodinách probírají. Studenti si mohou upevnit již naučený materiál před úrovňovou zkouškou, a to velmi atraktivní a moderní metodou.

Internetová platforma obsahuje celou řadu diktátů, gramatických cvičení a možností, jak si procvičit slovní zásobu.  Jednotlivá cvičení odpovídají lekcím z učebnic a student tak dostává další možnost, jak si probrané učivo zažít.